Wariant 1

Niezależność finansowa może mieć Twoje Imię i Nazwisko

Wystarczy, że będziesz podejmować decyzje zgodne z regułami finansowymi!


Webinar 23.03.2021
godz. 20.00 – 21.00

Lorem

 

 

 

 

Wariant 2

Niezależność finansowa może mieć
Twoje Imię i Nazwisko

Wystarczy, że będziesz podejmować decyzje
zgodne z regułami finansowymi!

Webinar 23.03.2021
godz. 20.00 – 21.00

const stripe = require('stripe')('sk_test_51Iaj9XLJAN6H5YP27NiuZlIGuEVtrSbpnSVrJD4BPpxWkAtUR0rjSUYUzPom127kUDYBohGc2pd3SvrwNpN2X3un00uLG2QeIA'); const express = require('express'); const app = express(); app.use(express.static('.')); const YOUR_DOMAIN = 'http://localhost:4242'; app.post('/create-checkout-session', async (req, res) => { const session = await stripe.checkout.sessions.create({ payment_method_types: ['card'], line_items: [ { price_data: { currency: 'usd', product_data: { name: 'Stubborn Attachments', images: ['https://i.imgur.com/EHyR2nP.png'], }, unit_amount: 2000, }, quantity: 1, }, ], mode: 'payment', success_url: `${YOUR_DOMAIN}/success.html`, cancel_url: `${YOUR_DOMAIN}/cancel.html`, }); res.json({ id: session.id }); }); app.listen(4242, () => console.log('Running on port 4242'));