Tag: opóźnienie w spłatach

Dotyczy Cię to na 103%

Przez Andrzej Fesnak

Na każde gospodarstwo domowe przypada w Polsce 1,03 kredytu. Poziom przeterminowanego zadłużenia wynosi 80 mld. To 1/5 budżetu państwa przyjętego przez Sejm. Większość ludzi dostosowuje swoje życie do realiów oferowanych przez Banki zamiast na odwrót.