Skoro KNF już robi webinary, to chyba jest problem kredytowy…

Problemy stóp procentowych przekładają się na decyzje kredytowe. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi nawet własne Webinary, żeby przestrzegać
przed złymi decyzjami. Zwraca nawet uwagę na ważne elementy, o których na ogół milczą pośrednicy.