Coaching „Rozmowa Telefoniczna”

600,00  z VAT

Indywidulany Coaching do kursu Rozmowa Telefoniczna.
Aktywna pomoc w konstruowaniu gramatyki rozmowy, triady cecha-zaleta-korzyść oraz punktu wyboru, w rozmowie telefonicznej. 5 sesji (45 min – 60 min) Zoom.
W przypadku grup zadzwoń + 697 092 823

SKU: #3284 Kategoria:

Coaching „Rozmowa Telefoniczna”

Propozycja dodatkowa do kursu: Rozmowa Telefoniczna. Zegar Sprzedaży Godzina 6

Coaching „Rozmowa Telefoniczna” jest aktywną pomocą dla osób pracujących nad poprawą własnej rozmowy telefonicznej.  Coaching przewiduje:

ZOOM nr 1. Telefonowanie, warsztat i coaching,
W trakcie tej sesji prezentowane są naturalne umiejętności dotyczące prowadzenia rozmowy telefonicznej.
Po uwagach ogólnych uczestnik dostaje szczegółowe zadanie domowe do wykonania.

 

ZOOM nr 2. Struktura tekstu, strona czynna, czasowniki przechodnie. 
Omawiana jest warstwa tekstowa i logiczna rozmowy telefonicznej prowadzonej przez uczestnika. Analizowana jest gramatyka i stylistyka wypowiedzi.  Nauka stosowania czasowników przechodnich zmienia podmiot zdania. Z punktu widzenia marketingowego wywołuje to poczucie straty u odrzucającego ofertę.

ZOOM nr 3. Cecha Zaleta Korzyść.
Ta sesja poświęcona jest nauce budowania triad sprzedażowych, opartych o przykłady z branży reprezentowanej przez uczestnika.  Uczestnik przygotowuje  min. 5  własnych schematów sprzedażowych. opartych o korzyści klienta.

 

ZOOM nr 4. Punkt Wyboru, skrypt.
W tej sesji uczestnik uczy się konstruowania kulminacyjnego punktu rozmowy telefonicznej, czyli punktu wyboru. Uczestnik ćwiczy konstruowanie tego elmentu na przykładzie swojego produktu lub usługi.

 

ZOOM nr 5. Podsumowanie.
Ostatnia sesja jest podsumowaniem zmian w rozmowie telefonicznej, prowadzonej przez uczestnika. Uczestnik porównuje zmiany wprowadzone do rozmowy selektywnej oraz akwizycyjnej w porównaniu do wcześniej stosownych wariantów.

Warunki uczestnictwa on-line:

  • Komputer z kamerą
  • Głośniki
  • Mikrofon
  • Zgoda na nagrywanie
  • Aktywna współpraca (czynny udział w ćwiczeniach)

Coaching „Rozmowa Telefoniczna” to 600,00 zł

Ceny osobno: Rozmowa Telefoniczna, 235,00 zł,  Coaching Telefoniczny 600 zł
Cena Pakiet (Rozmowa Telefoniczna, 235,00 zł + Coaching Telefoniczny 600 zł) =  830,00 zł

Agnieszka o Wprowadzeniu triad.

Rafał o zmianie struktury rozmowy.

Rafał o coachingu.

Jurek o wersji coachingu na sali

Scroll to Top