Szczegóły posta:
Udostępnij:
Przejdz do innego posta:

Olimpiada Finansowa

IV Olimpiada Wiedzy Finansowej

Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundacja Fortis zapraszają na kolejną,
IV Olimpiadę Wiedzy Finansowej w trakcie Dnia Otwartego GPW.

Dzień Otwarty 7 grudnia 2013 godz. 10.30 – 17.00
Giełda Papierów Wartościowych ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa


Tak wyglądała III Olimpiada

W tym roku  IV Olimpiada odbędzie się o godz:
  I grupa 11.00 – 11.30
 II grupa 11.40 – 12.10
III grupa 12.20 – 12.50

Serdecznie zapraszamy!!!

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY FINANSOWEJ
Dzień Otwarty Giełdy Papierów Wartościowych

§ 1 Adresaci Olimpiady

Otwarta Olimpiada Wiedzy Finansowej skierowana jest do wszystkich pasjonatów i uczestników wiedzy finansowej.

§ 2 Organizatorzy Olimpiady

Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Fortis. Wykonawcą i twórcą jest firma szkoleniowa Fesnak.Treningi.Szkolenia. reprezentowana przez dr Andrzeja Fesnaka,EFC®.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest Patronem Merytorycznym i sponsorem nagród.

§ 3 Cel Olimpiady

Podnoszenie poziomu inteligencji finansowej.
Promowanie wiedzy z zakresu bankowości, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, leasingu, wiedzy ubezpieczeniowej.
Inspirowanie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy z zakresu finansów, przedsiębiorczości biznesu, planowania finansowego.
Edukacja w formie zabawy zgodnie z zasadami kinezjologii.

§ 4 Nagrody

 • Nagrody zostały ufundowane Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację Fortis.
 • Zwycięzca otrzyma prestiżowy dyplom „Geniusz Wiedzy Finansowej” sygnowany przez Prezesa Giełdy Adama Maciejewskiego, oraz właściciela FTS dr Andrzeja Fesnaka, EFC®.
 • Przewidziane są również nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa.

§ 5 Jurorzy Olimpiady

Napisany test zostanie oceniony przez Jury Olimpiady w skład, którego wejdą przedstawiciele GPW, Fundacji Fortis oraz FTS.

§ 6 Przedmiot Olimpiady

 • Przedmiotem Olimpiady jest rozwiązanie testu zawierającego kilkadziesiąt pytań z zakresu wiedzy finansowej.
 • Do każdego pytania podanych jest kilka odpowiedzi. Należy wybrać właściwe odpowiedzi.
 • Każdy Uczestnik ma 30 minut na rozwiązanie testu.

§ 7 Zwycięzca Olimpiady

 • Zwycięzcami Olimpiady będą jej Uczestnicy, którzy uzyskają najlepszy czas i największą liczbę prawidłowych odpowiedzi.
 • W przypadku, gdy kilku uczestników uzyskało taki sam czas, o kolejności zajętego (nagrodzonego) miejsca decyduje liczba prawidłowych odpowiedzi.
 • W przypadku, gdy kilku uczestników uzyskało taki sam czas i taką samą liczbę prawidłowych odpowiedzi o kolejności nagrodzonych miejsc decyduje Jury Olimpiady na podstawie losowania.

§ 8 Informacja publiczna

 • Osoba biorąca udział w Olimpiadzie wyrażają bezwarunkową zgodę na publikacje zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów z uczestnikami w trakcie trwania Olimpiady
 • Materiały te zostaną umieszczone zarówno w Internecie jak i publikacjach.

§ 9 Przebieg Olimpiady

7 grudnia 2013, sala konferencyjna GPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Przewidziane są 3 tury Olimpiady:

  I grupa 11.00 – 11.30
 II grupa 11.40 – 12.10
III grupa 12.20 – 12.50

Wręczanie nagród i rozdanie dyplomów około godz. 17.30.
Uczestnicy Olimpiady są proszeni o zabranie ze sobą telefonów komórkowych, których numery zostaną podane w zgłoszeniu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

§ 10 Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie i wypełnieni formularza oraz wniesienie darowizny w wysokości 25 zł na rzecz Fundacji Fortis.

Do dyplomu potrzebne jest imię i nazwisko oraz miejscowość.
Do informowania przed Olimpiadą e-mail
Do informowania w dniu Olimipiady nr tel komórkowego.

Dyplomy będą rozdawane przy wręczeniu nagród.

Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać osobiście – zostaną wysłane pocztą.

Konto Fundacji Fortis nr: 09 2490 0005 0000 4530 4632 8187
Tytuł Przelewu: Darowizna na rzecz Fundacji Fortis.

Fundacja Fortis
Kościuszki 205
40-525 Katowice

W jednej turze może wziąć maksymalnie 35 osób a zatem ilość miejsc jest ograniczona do 3×35 = 105 osób

Liczy się:

 • Kolejność zapisów i wpłat
 • Obecność na Olimpiadzie – jeśli zapisany i opłacony się nie zgłosił – na jego miejsce wchodzi inny zapisany
 • Jeśli zapisany nie przybył, na jego zarezerwowane miejsce może wziąć udział osoba, która przyszła i chce wziąć udział. Warunkiem jest dokonanie wpłaty 30 zł na miejscu w dniu Olimpiady.

§ 11 Nagrody

Nagrodą Główną jest laptop. Ponadto GPW ufundowała uczestnictwo w kursach Szkoły Giełdowej.

§ 12 Dodatkowe informacje

Przystąpienie do Olimpiady jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Olimpiady.

[EVR_SINGLE event_id=”13″]

Płatność można dokonać za pomocą systemu DotPay klikając na poniższy link

logo 

Spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy

1 Wiadomości ogólne

Punkt 1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://dev.andrzejfesnak.pl Punkt 2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agencja Reklamowa Garus Marianna, EFG®, EFC® 41-706 Ruda Śląska

Czytaj więcej »