Ambasador Kodeksu Etyki

04-03-2012 Wyłączono Przez Andrzej Fesnak

 

Ambasador Kodeksu Etyki

Ambasador Kodeksu Etyki

Z wielką przyjemnością informuję o tytule który otrzymałem z Polskiej Izby Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych. W uznaniu za moje działania na rzecz środowiska otrzymałem honorowy tytuł

Ambasadora Kodeksu Etyki.

Tytuł ten otrzymałem
„w uznaniu szczególnych zasług na rzecz promocji kodeksu etyki zawodowej pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego”
Bardzo się cieszę z tego powodu i dołożę dalszych starań aby wspomóc standaryzację zawodu Doradcy Finansowego. Brakuje nam jeszcze przepisów dotyczących wykonywania zawodu oraz standardów edukacyjnych.
Dużo pracy przed nami…