Szczegóły posta:
Udostępnij:
Przejdz do innego posta:

Jak podwoić kapitał w 90 dni w 2023 r?

Możesz podwoić kapitał w 90 dni z Planem Finansowym?

Aby podwoić kapitał w 90 dni wykorzystaj start up.

W przypadku każdego start upu mamy kilka etapów (faz)

1/ Faza koncepcji (concept),
2/ Faza walidacji (pre-seed),
3/ Faza tworzenia (seed),
4/ Faza uruchomienia / wdrożenia (launch),
5/ Faza wzrostu (growth),
6/ Faza dojrzałości (maturity).
Inwestowanie podczas pierwszych 4 faz jest ryzykowne, można stracić cały kapitał.
Faza wzrostu pozwala podwoić kapitał w 90 dni.

Faza wzrostu (growth) pozwala podwoić kapitał w 90 dni .
Proponowany start up jest w gwałtownej fazie wzrostu.
Obecnie jeszcze do końca roku 2023 istnieje możliwość (tylko w ramach Planu Finansowego) podwojenia kapitału w 90 dni.
Od 2024 start up będzie już w fazie stabilizacji, co oznacza nadal atrakcyjne inwestowanie, ale podwojenie kapitału zajmie okres do 3 lat.

Dokonujemy weryfikacji osób,. które chcą współpracować.

Przechodzą przez ankietę kwalifikacyjną, a po podpisaniu umowy mogą zainwestować i cieszyć się podwojeniem kapitału w 90 dni.

Poniżej Link do ankiety. 

Ważna informacja dotycząca ryzyka.


MIFID to dyrektywa unijna, która dotyczy rynków instrumentów finansowych
(Markets in Financial Instruments Directive). 

To w skrócie – element prawa międzynarodowego.
Dotyczy funkcjonowania rynku finansowego. 
Pierwsza wersja MIFID obowiązuje od 2004 roku.
Wersja MIFID II została wprowadzona w 2018 roku.

Start up nie jest elementem rynku finansowego tylko biznesowego.

Ale działając zgodnie z kodeksem Etyki Droradców informuję klientów.

Dyrektywa MIFID dotyczy przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.
Chodzi o rynek pieniężny, rynek bankowy, rynek papierów wartościowych i rynek instrumentów pochodnych. 

Obejmuje takie instrumenty jak: 

  • zbywalne papiery wartościowe,
  • akcje,
  • opcje walutowe,
  • walutowe kontrakty terminowe (forward),
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • jednostki funduszy inwestycyjnych,
  • umowy terminowe na stopę procentową,
  • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

W tym przypadku klient podejmuje decyzję o inwestowaniu we wspólne akcje marketingowe.
Decyzja należy oczywiście do klienta, A ryzyko jest jak w każdym biznesie.

Szczegóły są w umowie. 

Spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy

1 Wiadomości ogólne

Punkt 1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://dev.andrzejfesnak.pl Punkt 2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agencja Reklamowa Garus Marianna, EFG®, EFC® 41-706 Ruda Śląska

Czytaj więcej »