Miesiąc: czerwiec 2021

Najlepiej namotać tak, żeby wyjść na mądrego.

Przez Andrzej Fesnak

Porady ekspertów często są pisane, aby zawstydzać tych, co nie rozumieją. Z tym większym podzi9wem patrzymy na dane, które wyglądają mądrze, a których nie ma jak sprawdzić.
Niestety eksperci często sami też popełniają błędy. A może to po prostu celowe działanie? |Nikt nie sprawdzi a ekspert wyjdzie na mądrego…

Dotyczy Cię to na 103%

Przez Andrzej Fesnak

Na każde gospodarstwo domowe przypada w Polsce 1,03 kredytu. Poziom przeterminowanego zadłużenia wynosi 80 mld. To 1/5 budżetu państwa przyjętego przez Sejm. Większość ludzi dostosowuje swoje życie do realiów oferowanych przez Banki zamiast na odwrót.

Dlaczego podejmowanie decyzji finansowych pogarsza się z wiekiem?

Przez Andrzej Fesnak

 Od 35 roku życia ubywa połączeń neuronowych w mózgu.  Czyli potencjał kognitywny (poznawczy) spada. Czy ma to oznaczać, że podejmowanie decyzji finansowych jest niemożliwe, czy może tylko utrudnianie? Na czym polega problem z podejmowaniem decyzji finansowych? Z czego wynika pogarszanie się sprawności? I jakie zagrożenia to powoduje? Jak wewnętrzna logika działań redukuje ilość aspektów w podejmowaniu decyzji? O tym dowiesz się z tego tekstu.