Szczegóły posta:
Udostępnij:
Przejdz do innego posta:

4 Twoje prawa

Punkt 1

Są takie sytuacje kiedy my Administratorzy mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas jako Administratorach. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy systemu komentarzy
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz dla nas, czyli Administratora
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • operatorzy płatności

Punkt 2

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas, czyli Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. Mogą one być określone osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Punkt 3

Przysługuje Ci prawo żądania od nas Administratorów:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.

Punkt 4

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratorów. Dotyczy to profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. Mogą one być , nadrzędne wobec Ciebie i jest to prawo do interesów, praw i wolności, a w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Punkt 5

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Punkt 6

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu, zwłaszcza gdy komentujesz, chcesz promować się w komentarzu ze swoją stroną internetową lub jesteś uczestnikiem szkolenia i wnosisz opłatę.

Punkt 7

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez nas Administratorów marketingu bezpośredniego.

Punkt 8

Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

Spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy

1 Wiadomości ogólne

Punkt 1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://dev.andrzejfesnak.pl Punkt 2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agencja Reklamowa Garus Marianna, EFG®, EFC® 41-706 Ruda Śląska

Czytaj więcej »