Miesiąc: październik 2012

Nasze piosenki kabaretowe

Przez Andrzej Fesnak

Informuję z radosnym zdziwienie, że Sławek Zygmunt wznowił nasze piosenki kabaretowe, o których pisała Polityka Nr 20 (2756) z 15…